ÄGGSTOCKARNA

ÄGGSTOCKARNA

Bakgrund: Äggstockarna producerar två viktiga hormoner, progesteron och östrogen som genom en servomekanism med återverkan på hypofysens LH och FSH produktion reglerar menstruationens cykliska förlopp. Genom dessa fyra hormoner regleras äggmogning, ägglossning och äggets implantation i livmodern. Äggstockarnas produktion av hormoner utvecklas under puberteten och är nödvändig för pubertetens normala förlopp. Östrogen stängar växtzonerna i de långa benen och är därmed avgörande för avslutning av längdtillväxten under puberteten och för den slutliga kroppslängden. Östrogeneffekten är avgörande för bröstutvecklingen, den kvinnlig kroppskonstitutionen och insättandet av menstruationen under puberteten. Produktionen av östrogen och progesteron påverkar kvinnans mentala funktion.

Symptom: Onormal syntes av äggstockarnas två viktiga hormoner, progesteron och östrogen är den vanligaste orsaken till oregelbunden menstruation och infertilitet (PCOS) som förekommer i 6-8% av kvinnor. Den präglas av ökad produktion av manliga könshormoner, övervikt och typ 2 diabetes. Onormal frisättning av hypofysens LH och FSH kan förorsaka oregelbundna menstruationer och ägglossninger som orsak till infertilitet. Sällsynta tumörer i ovarierna kan vara orsak till ökad koncentration av progesteron eller östrogen i blodet. I dagarna innan menstruationens början kan några kvinnor besväras av mentala symptom som depression, ängslan eller irritation. Vid övergångsåldern, nedsättas produktionen av progesteron och östrogen i äggstockarna och menstruationerna upphör. Hypofysen reagerar på övergångsålderns nedsatta koncentration av progesteron och östrogen i blodet med ökad produktion av LH och FSH som varar livet ut. I början av övergångsåldern kan några kvinnor drabbas av svettningar och humörförändringar som brukar förta sig efter 1-2 år.

Diagnos: Registrering av menstruationsintervallen och menstruationslängd är viktiga underlag för bedömning av äggstocksfunktionen. PCOS diagnostiseras med hjälp av ultraljudundersökning av ovarierna och analys av blodprov. Onormal frisättning av LH och FSH diagnostiseras genom stimulation av frisättningen med hjälp av hormoner och mätning av resultatet i blodprov. I vissa fall kan DNA analyser vara diagnostisk värdefulla. Inträffad övergångsålder kan påvisas genom mätning av den ökade koncentrationen av LH och FSH i blodet.

Behandling: PCOS behandlas oftast med anticonceptionspiller. Infertiliteten som ofta förekommer hos patienter med PCOS behandlas bäst med tablettmedicinering som hämmar ombildningen av manligt könshormon till östrogen. Effekten av manligt könshormon på ökad hårväxt hos patienten behandlas med medicinsk blockad av vissa hormonreceptorer. Typ2 diabetes behandlas med diabetes medicin. Onormal frisättning av hypofyshormoner som orsak till infertilitet kan behandlas med speciella hormoner. Mentala symptom innan menstruationens början behandlas med vanlig antidepressiv medicin. Symptomen i samband med övergångsåldern kan behandlas effektivt antingen med enbart östrogen, oftast som gel på ett hudplåster, eller med en kombination av progesteron och östrogen i tablettform. Båda behandlingar ökar risken för djup ven trombos, gallsjukdom och i begränsat grad för stroke. Behandling med enbart östrogen ökar däremot inte risken för bröstcancer eller kranskärlssjukdom. Behandling med kombinationen av progesteron och östrogen ökar risken för bröstcancer och kranskärlssjukdom i lätt grad. På grund av dessa biverkningarna bör kvinnor utan menopausbesvär inte behandlas varken med progesteron eller östrogen, och psykiska besvär i menopausen behandlas bäst med vanlig antidepressiv medicin. Benskörhet efter övergångsåldern bör inte förebyggas eller behandlas med hormoner eftersom annan effektiv och specifik behandling finns.
FW©05/2018                                                           J Clin Endocrinol Metab. 2013;98:4565-4592