BISKÖLDKÖRTLARNA

Bakgrund: De fyra bisköldkörtlarna sitter vid var sitt hörn av sköldkörteln och utsöndrar bisköldkörtelhormon till blodet. Hormonet verkar genom många olika receptorer och är nödvändigt för normal funktion av kalcium– och fosfatomsättningen i kroppen.

Bisköldkörtelhormon resorberar kalcium som har utsöndrats i njurarna och utsöndrar fosfat i njurarna. Dessutom absorberar hormonet kalcium från benstommen. kalcium i blodet verkar tillbaka på bisköldkörtlarna och reglerar produktionen av hormonet genom en servoreglering. Bisköldkörtelhormonet hållar med dessa effekter kalcium- och fosfatkoncentrationen i blodet konstant. D-vitamin medverkar i denna reglering genom att stimulera produktionen av bisköldkörtelhormon och absorbera kalcium från tarmen. Bisköldkörtelhormonet och D-vitamin stimulerar den ständigt pågående upp- och nedbrytning av benstommens innehåll av kalciumfosfat.

Nedsatt produktion av bisköldkörtelhormon:
är oftast en följd av skada på bisköldkörtlarna under operation på halsen. Näst vanligaste orsaken är nedsatt produktion på grund av genetisk betingad autoimmun förändring av körtlarna.

Symptom: på för låg produktion av bisköldkörtelhormon är främst låg kalciumkoncentration och hög fosfatkoncentration i blodet. Låg kalciumkoncentration i blodet kan förorsaka ökat nervledning till muskler, muskelryckningar, muskelspasmer och eventuellt muskelkramp. Låg kalcium koncentration i blodet kan påverka hjärtats funktion och kan vara orsak till katarakt, irritabilitet, trötthet, och depression. Låg produktion av bisköldkörtelhormon kan leda till onormalt ökad bentäthet och njursten.

Diagnos: fastställs genom samtidig mätning av kalcium och bisköldkörtelhormon i blodprov.

Behandling: Nedsatt produktion av bisköldkörtelhormon behandlas med kalcium och aktivt D-vitamin i tabletter. Behandling med dagliga injektioner av syntetisk bisköldkörtelhormon har en fördel i att korrigera den ökade bentätheten, men används annars inte i behandlingen.

 

Ökat produktion av bisköldkörtelhormon:

är oftast en följd av okontrollerat tillväxt av bisköldkörtlarna samtidig med nedsatt känslighet för kalcium. Nedsatt njurfunktion kan leda till ökat produktion av bisköldkörtelhormon som svar på kalciumförlust i urinen.

Symptom: För hög effekt av bisköldkörtelhormon medför nedsatt utsöndring av kalcium i urinen, vilket leder till ökad koncentration av kalcium i blodet och till nedsatt mineralhalt och försvagat struktur i benstommen. Symptom på bestående hög utsöndring av bisköldkörtelhormon kan vara njursten och ibland depression.

Diagnos: Ökad kalciumkoncentration i blodet som följd av förhöjd produktion av bisköldkörtelhormon upptäcks oftast (80%) tillfälligt vid provtagning av annan anledning.

Behandling: För hög utsöndring av bisköldkörtelhormonet behandlas med operativ borttagning av körtlarna. Efter operation kan produktionen av köldkörtelhomon bli för låg och får då ersättas med kalcium och aktivt D-vitamin. Medicinsk behandling används i speciella fall.
FW©05/2018