DIABETES

Bakgrund: Diabetes är det gemensamma namnet för flera olika sjukdomar. Typ 1 diabetes (T1DM) och typ 2 diabetes (T2DM) är de vanligast förekommande former av diabetes. T1DM finns hos ungefär 0,5 % av den inrikes födda befolkningen i Sverige (en av de högsta förekomsterna i världen). Förekomsten av T1DM ökar tiofalt till 6 % om en av föräldrarna har T1DM. T1DM är en genetisk betingat, autoimmun sjukdom, där antikroppar mot den egna bukspottkörteln förstör de insulinproducerande cellerna. Den visar sig som regel tidigt i livet och gör livslång behandling med insulin nödvändig. T2DM förorsakas av samtidigt nedsatt känslighet i kroppen för insulin och långsamt utsättande insulinproduktion i bukspottkörteln. Den utvecklas senare i livet, ofta i samband med fetma. T2DM förekommer i ungefär 7 % av den inrikes födda svenska befolkningen. De två typerna av diabetes är två olika sjukdomar, som båda beror på relativ brist på insulineffekt och därför visar sig med likartade initiala symptom, förhöjd fasteblodsocker och socker i urinen.

Symptom: Båda diabetes typer visar sig med nedsatt effekt av insulin och presenterar sig därför båda med oförklarat trötthet, ökad urinmängd och törst. Med otillräcklig behandling och bestående högt blodsocker genom flera månader kan tidiga förändringar ses i ögonen och efter flera år kan skador uppkomma på ögonen, immunförsvaret, njurarna, blodkärl, hjärta, tarmar och nerver.

Diagnos: ställs för båda typer av diabetes inledningsvis med hjälp av ett speciellt blodprov som visar blodsockernivån som den har varit under de senaste 6 veckorna innan provtagningen. På grund av förekomsten av T2DM på 7 % rekommenderas screening för diabetes av symptomfria personer över 45 år.

Behandling: För T1DM utförs den livslånga behandlingen med daglig injektion av syntetisk insulin under huden. Framkomsten av T2DM kan försenas och även förebyggas med diet och effektiv behandling av fetma. Behandlingen av manifest T2DM inleds med tabletter för att öka kroppens känslighet för insulin och senare med en tablettstimulation av bukspottkörtelns kvarvarande produktion av insulin. Efter några års behandling med tabletter blir behandling med dagliga insulininjektioner oftast nödvändig för att reglera blodsockret även för T2DM patienter. Effekten av behandlingen följs av patienten själv med hjälp av blodsockermätningar, som utförs med små bekväma blodsockermätare som gör det möjligt att justera behandlingsdosen och dieten löpande. Det är möjligt att mäta blodsockret genom huden utan att behöva ett blodprov och därefter låta mätvärdet överföra till en liten bärbar insulinpump, som löpande tillför den motsvarande insulindosen i ett slutet kretslopp. Uppmätt blodsocker under flera dager kan också transmitteras via nätet till patientens diabetescenter för rådgivning om insulindosen. En speciell diabetes diet och regelmässig kroppsträning underlättar behandling och välbefinnande. Diabetes kan lätt och effektivt behandlas, men kan för närvarande inte botas. Sjukdomens olika typer kräver regelmässig hälsokontroll på grund av risken för utveckling av komplikationer och nödvändigheten av tidig behandling av dessa.
FW© 05/2018