LÄNGDTILLVÄXT

LÄNGDTILLVÄXT

Låg kroppslängd:

Bakgrund: Genomsnittlig längd för vuxna svenska män är 181,5 cm och för kvinnor 166,8 cm (2008). Många faktorer påverkar tillväxten under barndomen, bland vilka ålder, gener, hormonfunktioner, näringstillstånd, hälsotillstånd och levnadsstandard är viktigast. Däremot är brist på tillväxthormon sällsynt. Stor variation i kroppstillväxten finns mellan olika folkslag och standarder för normalväxt gällar inte för olika nationer. Tillväxthormon från hypofysen stimulerar växten under barndomen genom att underhålla produktionen av en växtfaktor, IGF-1 som verkar på växtzonerna i de långa benen. Ökad östrogenproduktion under puberteten i båda könen (testosteron ombildas till östrogen i steroidsyntesen hos män) leder till stängning av växtzonerna och avslutning av längdväxten. Östrogenproduktionen under puberteten ökar tidigare hos flickor än hos pojkar och kvinnlig längdväxt upphör tidigare och vid lägre längd än manlig längdväxt som fortsätter längre. Utsöndring av tillväxthormon från hypofysen avtar efter puberteten, men fortsättar livet ut.

Symptom: Onormalt lång kroppslängd kan vara förorsakat av förhöjd produktion av tillväxthormon i en cellansamling i hypofysen innan växtzonernas stängning vid puberteten. Försenad pubertet i båda män och kvinnor kan leda till längre varande öppna tillväxtzoner och längre kroppstillväxt än normalt.

Diagnos: Onormal låg kroppslängd diagnostiseras genom mätning av längden i förhållande till åldern under en period av år. Kurva över tillväxten i förhållande till ålder förs löpande för alla barn under skolgången. Om kroppslängden sjunker under två standarddeviationer under den normala för åldern i den relevanta befolkningen diagnostiseras låg kroppstillväxt.

Behandling: Onormal låg kroppslängd förorsakat av brist på tillväxthormon behandlas med syntetisk tillväxthormon injicerat under huden två eller flera gånger i veckan så länge tillväxtzonerna förblir öppna. Även vid vissa andra orsaker till låg kroppstillväxt kan behandling med tillväxthormon försökas.

Hög kroppslängd:

Bakgrund: Onormalt lång kroppslängd kan vara förorsakat av förhöjd produktion av tillväxthormon i en cellansamling i hypofysen innan växtzonernas stängning vid puberteten. Försenad pubertet i båda män och kvinnor kan leda till längre varande öppna tillväxtzoner och längre kroppstillväxt än normalt.

Symptom: Vid förhöjd produktion av tillväxthormon efter växtzonernas stängning utvecklas karakteristiska benstrukturer i skelettet. Onormal hög kroppslängd kan i extrema fall medföra praktiska besvär och psykisk belastning på grund av samhällets diskriminering.

Diagnos: Onormal hög kroppslängd diagnostiseras vid en längd på mer än två standarddeviationer över den genomsnittliga kroppslängden för ålder i den relevanta befolkningen och följs löpande under skolgången. Genom att följa tillväxthastighet under uppväxten kan barnets förväntade kroppslängd beräknas. Tillväxtzonernas utveckling i förhållande till den kronologiska åldern bedöms med röntgenundersökning. Förhöjd produktion av tillväxthormon påvisas i blodprov. Sällsynta genmutationer kan leda till nedsatt syntes av östrogen hos män och påvisas i blodprov och DNA analyser. Nedsatt östrogensyntes kan medföra längre varande öppna tillväxtzoner och högre slutlängd.

Behandling: Tidig stängning av tillväxtzonerna för att avsluta längdtillväxten kan utföras i båda könen med östrogenbehandling. Hos flickor framskyndar behandlingen puberteten men kan också ha långsiktiga negativa effekter på fertiliteten och ha psykiska biverkningar. Östrogen används därför inte längre i behandlingen av oönskad hög längdtillväxt. Hos pojkar måste indikationen noga bedömas i förhållande till eventuella oönskade effekter på pubertetsutvecklingen. Hög kroppslängd ses i samhället inte längre som ett lika stort stigma som tidigare.
FW©01/2020