Flemming Wollesen, leg läk, F.A.C.P.
Utbildning
Medicinsk kandidat,
Københavns Universitet
Dansk autorisation som læge
Svensk legitimation som läkare
New York State License
to Practice Medicine and Surgery
Intern medicin, specialistkompetens,
Dansk, Svensk och US legitimation
Endokrinologi, specialistkompetens,
Dansk och Svensk legitimation

Anställningar

Forskningsdoktorant, endokrinologi,
Rigshospitalet i København
Instruktør, endokrinologi,
Københavns Universitet
Chief Resident, Endocrinology,
UCLA University Hospital, Los Angeles
Assistant Professor, Endocrinology,
College of Physicians and Surgeons,
Columbia University, New York
Assisterende overlæge, endokrinologi,
Københavns Universitetshospital
Överläkare, endokrinologi,
Länssjukhuset i Kalmar
Forskningsdoktorand, endokrinologi,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Nuvarande:
Specialistkonsult, endokrinologi,
Privatklinik, Stockholm
Medlemskap
Svenska läkarförbundet
Den almindelige danske lægeforening
Svenska sjukhusläkarföreningen
Stockholms Läkarförening
Svenska endokrinologföreningen
Dansk endokrinologisk forening
American College of Physicians,
Fellow
American Society of Endocrinology
American Diabetes Association