ONLINE KONSULTATION 

Online konsultation i endokrinologi är avsett som orientering och professionel vägledning av specialistläkare för dig som patient, men ersättar inte ett patientbesök på specialistmottagning.

Priset för online konsult är 400 SEK per kontakttilfälle. Beloppet återbetalas vid första besök hos specialistläkare på mottagningen.
Online konsult avser endast ditt personliga fall – inte konsultation om annan person eller teoretiska fall.
Börja din Online Konsultation med att svara kortfattet på de sex punkterna i fältet härunder:

Dina uppgifter skickas per e-mail direkt och förtroligt till vår specialistläkare och besvaras inom 24 timmar på vardager, når du klickar på ”betala”.

Svaret består av en inledande specialistbedömning eller -rådgivning och kan om nödvändigt öppna för ytterligare e-mail konsultation om det anses kunna hjälpa dig.

Dina data lämnas inte ut till någon tredieman (ej heller till offentliga myndigheter) utan ditt skriftliga medgivande (eller domstolsbeslut). Dina data införs i din patientjournal och handläggs enligt svenska patientdatalagen(2008:355), socialstyrelsens regler för patientsekretes och EU’s GDPR (General Data Privacy Register, 2018)

Undersokning, provtagning, behandling, receptutskrivning, intyg och remiss kräver personligt besok pa mottagningen