SKÖLDSKÖRTELN

SKÖLDSKÖRTELN

Hypotyreos:

Bakgrund: Okompenserad underproduktion av sköldkörtelhormon, ”hypotyreos”, förekommer i 0,4 – 0,5 % av befolkningen. Underproduktion av sköldkörtelhormon, som har fullt kompenserads genom ökad stimulans från hypofysen, ”subklinisk hypotyreos”, förekommer i 5,0 – 5,5 % av befolkningen (1). 80% av alla fall av hypotyreos inom båda grupperna orsakas genom autoimmunitet riktad mot sköldkörtelns enzymer (t.ex. tyreoideaperoxydas, TPO). Denna autoimmuna reaktion är genetiskt betingad, ärftlig. 10 – 12 % av befolkningen har ökad antikroppsbildning mot sköldkörteln. Det är för närvarande okänt varför inte alla av dessa utvecklar hypotyreos, även om vissa gör det över tid. 75% av alla med hypotyreos är kvinnor. Orsaken till detta är för närvarande okänt. Djup brist på enstaka spårämnen som jod, selen och järn och även överdosering med dessa kan påverka sköldkörtelns funktion, men är här i landet en mycket sällan orsak till hypotyreos.                          Hypofysens tyreoidea-stimulerande hormon, TSH, förs genom blodkärl till sköldkörteln där det stimulerar upplagringen av förhormonet T4 som har en halveringstid om 7 dagar. TSH stimulerar dessutom omvandlingen av förhormonet T4 till det aktiva hormonet T3. T3 har i motsats till T4 en kort halveringstid om 7 timmar och är det sköldkörtelhormon som via blodet ger effekter på kroppens celler. Hypofysen reagerar på ändringar i koncentrationen av sköldkörtelhormoner i blodet genom att reglera TSH-utsöndringen. TSH-mängden i blodet hos grupper av 10.000-tals individer med normal funktion av sköldkörteln ligger mellan 0,4 och 4,0 µIU/l. TSH varierar under dygnet hos friska individer med +/- 50 % inom normalområdet (2). Därför varierar effekten av T3 dygnet igenom. Hos friska äldre personer ligger TSH-mängden lite högre inom normalområdet, hos yngre lite lägre.

Symptom: Obehandlad hypotyreos kan orsaka symptom som trötthet, kognitiv förändring, låg puls, förstoppning, torr hud, låg temperatur och viktökning. Vid lätt, men kompenserad underfunktion av sköldkörteln, subklinisk hypotyreos, är symptomen ospecifika och förekommer oftare vid järnbrist, vitaminbrist, depression, infektion, eller hjärtinsufficiens än vid subklinisk hypotyreos. Diagnosen underfunktion av sköldkörteln (hypotyreos) kan därför inte ställas enbart utifrån symptom (homeopati) utan kräver att onormala hormonkoncentrationer påvisas i blodet (3). Vid homeopatisk behandling med utnyttjande av placeboeffekt eller vid behandling för att placera patientens TSH-värde extra lågt inom normalområdet finns risk för att andra sjukdomar som utgör den verkliga orsaken till symptom inte upptäcks och blir obehandlade. Samtidigt undertrycks hypofysens viktiga finreglering av sköldkörtelns funktion.

Diagnos: av nedsatt sköldkörtelfunktion görs efter värdering av samtidigt utförda TSH, T4 och T3 analyser. Provtagningen bör upprepas innan eventuell påbörjan av behandling. Diagnosen subklinisk hypotyreos används vid förekomst av lätt förhöjd TSH mängd i blodet samtidigt med att T4 och T3 koncentrationerna är normala. Förhållandet är uttryck för att hypofysen korrigerar och normaliserar en lätt nedsatt sköldkörtelfunktion.  Mätning av autoantikroppar (TPO) mot sköldkörtelenzymer bidrar inte till att fastställa diagnosen hypotyreos, men används ibland för att informera patienten om ökad möjlighet för framtidig utveckling av hypotyreos (4). TPO i blodprov är ofta förhöjd vid förekomst av missfall i graviditetens första veckor. Det har därför blivit rutin i mödravården att mäta TPO och behandla gravida med Levaxin om TPO är förhöjd även om sköldkörtelfunktionen är normal (5). Behandlingen avslutas efter förlossningen.

Behandling: av hypotyreos tillsiktar att normalisera patientens koncentration av sköldkörtelhormon i blodet och därmed avhjälpa symptomen. Att bota den nedsatta sköldkörtelfunktionen är för närvarade inte möjligt och den normaliseras inte spontant. Behandlingen är livslång, men relativt enkel och besvärsfri. Behandling med Levaxin förebyggar inte kommande hypotyreos. Man försöker inte i behandlingen med Levaxin utnyttja eventuell kvarvarande sköldkörtelfunktion utan ersätter hela sköldkörtelfunktionen. Den optimala dosen Levaxin varierar från person till person, men ett riktvärde för de flesta individer är 125 µg per dygn. Med T4-behandling bevaras den viktiga dygnsvariationen i TSH-utsöndringen och depån av T4 normaliseras. Behandling för att sänka TSH-koncentrationen till låg nivå inom normalområdet har inte kunnat vetenskapligt påvisas ha effekt på patienters symptom vid subklinisk hypotyreos (4) men placeboeffekt beskrivs ofta vid behandling av subklinisk hypotyreos. Avhjälpas inte symptomen under behandling med Levaxin måste diagnosen tas upp till revision. Kombinationsbehandling med båda T4 och T3 har inte heller kunnat vetenskapligt visas ha bättre effekt på symptomen än behandling med enbart Levaxin, men föredras av vissa patienter. Extrakt av sköldkörtel från grisar har använts under 85 år och är fortsatt populärt därför att grisar har ett högre innehåll av T3 i förhållande till T4 och ger samma dopingeffekt som överdosering med T3 (6). Preparatet marknadsförs i vissa länder under benämningen naturhormon, trots att det är naturligt för grisar, men inte för människor. Bristande effekt av behandling för hypotyreos med Levaxin kan förorsakas av nedsatt känslighet för T3/T4. Nedsatt känslighet för sköldkörtelhormoner är genetiskt betingad, förekommer hos en patient bland ca 40.000 (7) och är relativt lätt att utesluta vid bedömningen av vanliga laboratorieprov. Biverkningar av rätt dos Levaxin, som är biokemiskt identiskt med det naturliga sköldkörtelhormonet T4, kan bero på intolerans mot det minimala laktosinnehållet som används vid fabriksframställning av tabletter. Laktosfria Levaxin tabletter finns för förskrivning på recept.                                                                                                  FW© 2021-02-02

1) Cooper DS. Lancet. 2012; 379: 1142-1154

2) Fisher DA. Clin Chem. 1996; 42: 135-139

3) Surks MI. JAMA. 2004; 291(2): 228-238

4) Walsh JP. J Clin Endocrinol Metab.2010; 95: 1095

5) Unuane D. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2020; 34: e101378

6) Jonklaas J. Thyroid. 2014; 24: 1670-1751

7) Laclaustra M. Diabetes Care. 2019; 42: 303 310

Hypertyreos:                        

Bakgrund: För hög hormonproduktion i sköldkörteln har en förekomst i Sverige på ungefär 0,27 promille av den inrikes födda befolkningen och är fyra gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Den förekommer som diffus eller nodulär överproduktion huvudsakligen av T3 i sköldkörteln.

Symptom: Ökad koncentration av sköldkörtelhormon i blodet stimulerar en rad funktioner i kroppen: ökad aptit, viktminskning, ökad puls, ökad kroppstemperatur, svettningar, minskad sömnbehov, snabbare mental verksamhet, rastlöshet, nervositet, irritabilitet, aggressivitet och konfliktbenägenhet. Hos människor över 65-70 års ålder kan tillståndet visa sig som enbart oregelbunden hjärtrytm. Tillståndet kan på sikt leda till hjärtinsufficiens och till benskörhet och måste behandlas. Orsaken till hypertyreos är oftast genetisk och kan utgöra en fas av Hashimoto’s sjukdom. En cellväxt i sköldkörteln kan börja självständig produktion av T3 utan normal kontroll från TSH. Den vanligaste orsaken till för hög koncentration av T4 och T3 hormoner i blodet i Sverige är for närvarande for högt intag av Levaxin i samband med behandling av hypotyreos.

Diagnos: genom mätning av koncentrationen av TSH, T3 och T4 i blodet.                                        Kombinationen av lätt nedsat TSH-koncentration med normala koncentrationer av T4 och T3 kallas ”subklinisk hypertyreos”. Den finns hos 1-2 % av normalbefolkningen och krävar ingen behandling, men väl uppföljning.

Behandling: av hypertyreos kan utföras med tre olika metoder. 1) den vanligaste är engångsbehandling med radioaktivt jod som drickas i ett glas vatten. Den är lätt, ofarlig och effektiv. 2) bortoperation av en del av sköldkörteln. 3) daglig tablettbehandling med specifik medicin under 6 – 12. månader.              FW © 05/2018                                                       Ross DS et al. Thyroid 2016; 26:1343-1421

Behandling av hypotyreos tillsiktar att normalisera patientens koncentration av sköldkörtelhormon i blodet och därmed avhjälpa symptomen. Att bota den nedsatta sköldkörtelfunktionen är för närvarade inte möjligt och den normaliseras inte spontant. Behandlingen är livslång, men relativt enkel och besvärsfri. Behandling med Levaxin förebyggar inte kommande hypotyreos. Man försöker inte i behandlingen med Levaxin utnyttja eventuell kvarvarande sköldkörtelfunktion utan ersätter hela sköldkörtelfunktionen. Den optimala dosen Levaxin varierar från person till person, men ett riktvärde för de flesta individer är 125 µg per dygn. Med T4-behandling bevaras den viktiga dygnsvariationen i TSH-utsöndringen och depån av T4 normaliseras. Behandling för att sänka TSH-koncentrationen till låg nivå inom normalområdet har inte kunnat vetenskapligt påvisas ha effekt på patienters symptom vid subklinisk hypotyreos (4) men placeboeffekt beskrivs ofta vid behandling av subklinisk hypotyreos. Avhjälpas inte symptomen under behandling med Levaxin måste diagnosen tas upp till revision. Kombinationsbehandling med båda T4 och T3 har inte heller kunnat vetenskapligt visas ha bättre effekt på symptomen än behandling med enbart Levaxin, men föredras av vissa patienter. Extrakt av sköldkörtel från grisar har använts under 85 år och är fortsatt populärt därför att grisar har ett högre innehåll av T3 i förhållande till T4 och ger samma dopingeffekt som överdosering med T3 (6). Preparatet marknadsförs i vissa länder under benämningen naturhormon, trots att det är naturligt för grisar, men inte för människor. Bristande effekt av behandling för hypotyreos med Levaxin kan förorsakas av nedsatt känslighet för T3/T4. Nedsatt känslighet för sköldkörtelhormoner är genetiskt betingad, förekommer hos en patient bland ca 40.000 (7) och är relativt lätt att utesluta vid bedömningen av vanliga laboratorieprov. Biverkningar av rätt dos Levaxin, som är biokemiskt identiskt med det naturliga sköldkörtelhormonet T4, kan bero på intolerans mot det minimala laktosinnehållet som används vid fabriksframställning av tabletter. Laktosfria Levaxin tabletter finns för förskrivning på recept. FW© 2021-02-02
1) Cooper DS. Lancet. 2012; 379: 1142-1154
2) Fisher DA. Clin Chem. 1996; 42: 135-139
3) Surks MI. JAMA. 2004; 291(2): 228-238
4) Walsh JP. J Clin Endocrinol Metab.2010; 95: 1095
5) Unuane D. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2020; 34: e101378
6) Jonklaas J. Thyroid. 2014; 24: 1670-1751
7) Laclaustra M. Diabetes Care. 2019; 42: 303 310