TESTIKLARNA

TESTIKLARNA

Bakgrund: Testiklarna utsöndrar två hormoner, testosteron och inhibin. Produktionen av testosteron regleras av hypofysens LH hormon genom en återkoppplingsfunktion. Produktionen av inhibin regleras av hypofysens FSH hormon genom en tillsvarande återkoppplingsfunktion. Testosteron är nödvändig för spermieproduktionen och för normal utveckling av puberteten. Hormonet har stimulerande effekt på muskelstyrkan, på benstrukturen, på benmärgens blodbildning och på manlig hårväxt. Testosteron har en viss, men inte avgörande, betydelse för vitalitet och libido. Inhibin dannas i testiklarnas spermieproducerande celler och har främst betydelse för den återkopplande reglering av hypofysens utsöndring av FSH som i sin tur stimulerar spermatogenesen.

Symptom: Nedsatt testosteron produktion visar sig vid nedsatt vitalitet, muskelstyrka, och manlig mental funktion, men effekterna är svåra att erkänna och att påvisa. Tydligast är effekten på hårväxten. Genmutationer kan vara orsak till nedsatt testosteronproduktion. nedsatt testosteron koncentration i blodet ses vid vissa sjukdomar, men testosteron produktionen faller inte nämnvärd med åldern och fortsätter livet ut. Spermatogenesen fortsätter också livet ut. Som led i behandlingen av prostatacancer nedsättas effekten av testosteron.

Diagnos: Nedsatt produktion av testosteron påvisas genom mätning av koncentrationen i blodet, men normal koncentration av testosteron i blodet varierar inom vida gränser, även inom samma dygn. Vissa testosteroneffekter uppkomma genom ombildning till andra testosteronformer och till östrogen, som kan behöva mätas för en diagnostisk värdering. Förhöjd produktion av testosteron är sällsynt och förekommer speciellt i samband med vissa tumörer i testiklarna.

Behandling: Behandling med testosteron ges vid tillstånd där nedsatt blodkoncentration har påvisats med upprepade blodprov. Dessutom måste vid primärt nedsatt produktion av testosteron i testiklarna LH och FSH har påvisats vara förhöjd i blodet för att påbörja behandling med testosteron. Testosteron används inte för behandling av allmän trötthet, nedsatt muskelkraft eller depression och inte för behandling av nedsatt libido eller erektil dysfunktion. Vid behandling med testosteron kan denna ges antigen som gel på huden, som injektion med månaders mellanrum, eller som dagligt tablettintag. Tablettbehandling är den bekvämaste för patienten, men gör att testosteronet måste passera genom levern, varför rutinmässig blodprov för kontroll av leverfunktionen måste utföras.
FW©05/2018